OLULINE! Palun lugege hoolikalt järgnevaid tingimusi ("Tingimused"), mis käsitlevad ZAFRAN kaubamärgi (ZAFRAN kaubamärk kuulub ettevõttele BluCloud Interactive OÜ) internetilehekülge ja/või kõiki teisi ZAFRAN kaubamärgi digitaalseid mikrosaite ja/või lehekülgi sotsiaalmeedias (edaspidi "keskkond" või "keskkonnad"), mis on suunatud ZAFRAN kaubamärgi olemasolevatele klientidele ning potentsiaalsetele tulevastele klientidele.

ZAFRAN kaubamärgi internetilehekülje ja/või teiste ZAFRAN kaubamärgi digitaalsete mikrosaitide ja/või lehekülgede sotsiaalmeedias kasutamisega nõustub nimetatud keskkondade külastaja Tingimustega ning on kohustatud käituma vastavalt Tingimustes ette nähtud korrale. Me jätame endale vabaduse muuta ning täiendada Tingimusi jooksvalt. Kõik muudatused on avalikult nähtavad ning keskkondade külastamise jätkamisega nõustub kasutaja muudetud ja/või täiendatud Tingimustega.

1. Privaatsuse Tingimused:

Palun lugege meie Privaatsuse Tingimusi, mis käsitlevad viisi, mil moel me käitleme isiklikku teavet, mida Teie meile jagate:

BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") peab oluliseks kõigi oma klientide privaatsuse kaitsmist (edaspidi "Sina", "Teie", "Klient" või "Kasutaja"), kes külastavad BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") või sellega seotud veebikeskkondi (edaspidi "Keskkond" või "Sait").

Käesolevad Privaatsuse Tingimused on suunatud ja kehtivad inimestele, kes külastavad www.zafran.ee keskkonda ja/või BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") poolt sponsoreeritud ja/või muul moel seotud keskkondi sh. Sotsiaalmeedias.

1.1. Teabe kogumine ning kasutusotstarbed:

a. Isiklik teave

Kuigi kasutajad saavad külastada meie keskkonda ja saite anonüümselt, kogume me identifitseerivat informatsiooni ("isiklik teave") saidi kasutajate kohta kui nad registreeruvad vabatahtlikult uudiskirjade saamiseks, kui nad sooritavad oste www.zafran.ee saidil, kui nad liituvad meie sotsiaalmeedia keskkondadega ja/või kui nad kirjutavad meile.

Saidi kasutajad võivad jagada meiega isiklikku teavet juhtudel, mille hulgas on, kuid mis ei ole piiratud ostude tegemine, kampaaniatest osavõtmine, uudiskirjade saamine. Isiklik teave, mida me kogume võib hõlmata nime, aadressi, telefoni numbrit, e-posti aadressi ning ostuinformatsiooni nagu näiteks krediit- või deebetkaardi andmeid, mida on tarvis BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") toodete müügitehingute sõlmimiseks.

Samuti võime me kasutada Teie poolt antud isiklikku teavet koostamaks isiklikku profiili, mille alusel tutvustada Teile soovi korral uudistooteid ning tegemaks ostuprotsessi jätkuvalt mugavamaks.

Samuti võime me kombineerida kasutajate poolt loovutatud teavet offline teabega tõhustamaks turundusmaterjale ning strateegiaid.

b. Mitteisiklik teave

Me kogume teatavat agregaat- ja mitteisiklikku teavet kui Teie külastate meie saite. See informatsoon ei ole seotud ühegi kindla kasutajaga, see annab meile üksnes statistilist teavet, nagu näiteks kui palju on ühel või teisel saidil olnud külastajaid ning kuidas nad sinna jõudsid. Säärase teabe kogumine aitab meil luua paremaid keskkondi ning saite ning tõsta seeläbi Teie kasutusmugavust.

Kui Te külastate saite et vaadata, lugeda või laadida alla informatsiooni, kogume me automaatselt selle kohta standartset teavet, mida Teie internetilehitseja jagab iga veebilehega, mida Teie külastate – nagu näiteks Teie IP aadress, internetilehitseja tüüp ja keel, kasutusaeg ja refereeriva veebilehe aadress. Me üldiselt ei seosta standartset mitteisiklikku teavet millegagi, mis aitaks meil siduda seda ühe või teise kindla kasutajaga va juhul kui kasutaja on külastanud keskkondi ja saite pahatahtlikke kavatsustega ja/või selleks, et kindlustada Tingimuste täitmist ja/või tagada meie teenuse, külastajate, klientide või kolmandate osapoolte turvalisust.

Lisaks võime me koguda ka agregaat- ning mitteisiklikku teavet läbi "küpsiste" ning "veebimajakate" nagu allpool kirjeldatud.

Küpsised: "Küpsised" on informatsioonikillud, mida iga veebilehekülg võib talletada Teie arvutisse. Küpsised annavad märku veebileheküljele korduvkülastusest. Need ütlevad meile kas külastaja on esmakordne või korduv ning mida külastaja veebilehel vaatas. Küpsised võimaldavad meil kujundada oma veebilehte individuaalselt iga külastaja eelistusi silmas pidades. Küpsised mõõdavad ka üldist aktiivsust saitidel, mis võimaldavad meil teada saada millised võimalused ning alamlehed on kõige populaarsemad.

Enamus internetilehitsejatest on seadistatud küpsiseid aktsepteerima. Kuigi säilib võimalus seadistada internetilehitseja keelduma küpsistest või küsima luba enne küpsiste saatmist. Kui oled valinud küpsistest keelduda võivad teatud piirkonnad meie keskkonnas mittetoimida.

Veebimajakad: "Veebimajakad", ühtlasi tuntud ka kui "clear gifs", "one-pixel gifs", "web bugs", "internet tags" või "pixel tags", on pisikesed graafilised kujundid veebilehel või e-postis, mis lasevad meil ja meie heaks töötavatel kolmandatel osapooltel monitoorida külastaja käitumist lehel ning seeläbi tõhustada Teie online ostukogemust. Samuti võimaldab nimetatud teave meil teha efektiivsemaid turunduskampaaniaid teavitades meid külastajate kasutusloogikast meie keskkondades ning viisidest mismoodi nad sinna tulid.

1.2. Isikliku teabe jagamine:

Alljärgneva paragrahvi ning klauslitega sätestame, et me ei jaga oma klientide ning külastajate isiklikku teavet meiega mitte seotud osapooltega välja arvatud juhul kui:

(i) oleme seda seadusega kohustatud tegema;

(ii) oleme seda seaduslikult kohustatud tegema mõne valitsusasutuse käsul;

(iii) kui leiame et andmete avaldamine meiega mitteseotud kolmandale osapoolele on vajalik ennetamaks füüsilist ja/või materiaalset kahju meie töötajatele, klientidele või meiega mitteseotud kolmandatele osapooltele;

(iv) kui meil on alust arvata, et sa oled kasutanud keskkondades leiduvat informatsiooni korda saatmaks ebaseaduslikke tegusid või tegusid, mis võivad ohustada avalikkuse tervist ja/või turvalisust.

Me võime kasutada kolmanda osapoolena teenusepakkujat haldamaks ja/või opereerimaks teatud funktsioone või teenuseid meie heaks, mille tõhusaks toimimiseks võib olla vajalik Teie isikliku teabe jagamine nimetatud kolmandatele osapooltele – nagu näiteks logistika, veebikeskkondade haldamine, turundusmaterjalide tegemine ning turundusstrateegiate läbiviimine. Juhul kui jagame Teie isiklikku teavet nimetatud eesmärkidel, toimub see konfidentsiaalsuslepingu alusel ning üksnes nimetatud juhtudel.

Lisaks võime me jagada Teie isiklikku teavet kolmandate osapooltega ristturunduse eesmärkidel – pakkumaks Teile huvitavaid tooteid. Igasugune isikliku teabe edastamine toimub konfidentsiaalsuslepingute alusel ning kuulub kasutamiseks ainult nimetatud viisil.

Teadmaks kuidas keelata meil Teie informatsiooni jagamist kolmandatele osapooltele turunduslikel eesmärkidel, vaata palun allpool välja toodud punkti 1.5.

1.3. Pealesunnitud informatsioon:

Saitidel kogume me teatavat informatsiooni eesmärgiga tõhustada meie pakutavate teenuste ja toodete kvaliteeti. Kogutav teave võib hõlmata küsimusi ja kommentaare meie toodete kohta. Palume mitte saata meile materjali, mis võib koosneda, kuid mille sisu ei pruugi piirduda ärimudelit, reklaame, loovlahendusi, turundust puudutavate materjalidega. Samuti palume meile mitte saata muud informatsiooni, mida me ei ole otseselt palunud ning mis ei puuduta tagasisidet meie toodete kohta, näiteks: ettepanekud, kontseptsioonid, erialane teadmine, ideed jne ("pealesunnitud materjalid"). Kõik pealesunnitud materjalid, kaasaarvatud igasugune pealesunnitud isiklik teave (näiteks pealesunnitud isiklik teave, mida meie ei ole küsinud, kuid mille me saame vabas vormis kirjutatuna) ei kuulu käesoleva Privaatsuse Tingimused lepingu alla. Saates meile pealesunnitud informatsiooni, nõustute tingimusega, et meil on ainuõigus otsustada meile saadetud informatsiooni edasise kasutuse üle ning meil on igavesed õigused meile saadetud ideede, kontseptsioonide ning muude materjalide kasutusõigusele. Juhul kui meile saadetud ideed on kolmanda osapoole autoriõigustega kaitstud, nõustute korvama kahjud ning vabastama BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") seotud ettevõtted ning personali igasugusest vastutusest, mis seondub autoriõigustega kaitstud materjalide kasutamisest.

1.4. Turvalisus:

Teie privaatsuse tagamine on meie prioriteet. Me hoiustame Teie poolt jagatud teavet turvalistes serverites ja teeme kõik mõistusepärased sammud, Teie isikliku teabe kaitsmise jaoks.

Kuigi, me peame rõhutama, et me ei saa garanteerida ega väida, et meie turvalisustase ületab mingit standardit. Ükski internetis tehtud toiming ei ole 100% turvaline, anonüümne ega vigade eest kaitstud. Me ei saa garanteerida oma veebikeskkondade ega serverite totaalset turvalisust. Samuti me ei saa garanteerida totaalset häkkerlusevastast kaitset ega kolmandate osapoolte pahatahtlikku Teie andmete kinnipidamist.

1.5. Isikliku Teabe uuendamine ning turundusteadetest keeldumine:

Kui soovite uuendada oma isiklikku teavet või loobuda meie uudiskirjadest ning turundusteadetest, siis palun kirjutage e-posti aadressil info@zafran.ee. Palume lisada kirjale oma nimi.

Palun võtta arvesse, et igasugustele palvetele reageerimine võib võtta aega kuus kuni kaheksa nädalat.

Olles keeldunud meie turundusteadete saamisest on meil jätkuvalt õigus võtta Teiega ühendust andmaks teada olulisest Teie profiiliga seonduvast informatsioonist või saata muud mitteturunduslikku teavet.

1.6. Ettevõtte omandisuhete muutumine

Keskkondades ja saitidel kogutud isiklikku teavet on lubatud üle kanda igasuguse korporatiivse omandamise, ühinemise või ettevõtte ja/või ettevõtte varade müügi korral. Samuti ebatõenäolisel juhul kui on tarvis ettevõte likvideerida või pankrotimenetluse raames kanda informatsiooni üle kolmandale osapoolele.

1.7. Muudatused Privaatsuse Tingimustesse:

Me jätame endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi oma äranägemise järgi ning ette teatamata. Me teatame uuendatud tingimustest järgnevatel viisidel: postitades uuendatud tingimused www.zafran.ee kodulehele koos kuupäevaga millal tingimusi uuendati. Samuti jätame endale õiguse teatada uuendatud tingimustest e-posti teel, eeldusel, et olete meie keskkonnast oste sooritanud. Meie internetilehekülje kasutamise jätkamine kinnitab, et olete nõustunud käesolevate tingimustega. Me soovitame teil olla kursis viisidest, mil moel me kaitseme oma klientide ja kasutajate privaatsust.

1.8. Meiega kontakteerumine:

Kui teil on küsimusi või kommentaare käesoleva Privaatsuse Tingimuste kohta, siis palun võtke meiega ühendust kirjutades e-postile info@zafran.ee või helistades telefonile +372 5646 5056.

2. Omandiõigus/keskkondadel kuvatud materjalid:

BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") omab kõiki õigusi ZAFRAN kaubamärgiga seotud materjalide ning keskkondade suhtes (sh. Sotsiaalvõrgustikes kuvatavate materjalide suhtes).

BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") omab kõiki autoriõigusi keskkondadel kuvatavatele materjalidele ja/või on saanud teatud materjalide kasutamiseks õiguse kolmandatelt osapooltelt. 

ZAFRAN kaubamärgi loata kopeerimine ja/või materjalide muutmine on ebaseaduslik ning sellest tulenevalt karistatav. See klausel hõlmab muuhulgas ka eelnevalt luba küsimata ZAFRAN kaubamärgi materjalide ja/või keskkondade kasutamist ning linkimist kolmandate osapoolte veebikeskkondadesse.

3. Vastutusest loobumine:

Keskkondade kasutamine on Teie isiklikul vastutusel. Ei BluCloud Interactive OÜ, ega ükski ZAFRAN kaubamärgiga seotud ettevõte ei ole vastutav otsest või kaudsest kahjust, mis tuleneb keskkondade kasutamisest.

Teave ning andmed, mida te olete edastanud BluCloud Interactive OÜ'le keskkondades, oste sooritades, kirjutades ja või keskkondades kommenteerides on reguleeritud eelnevalt punktis 1 ("Privaatsuse Tingimused"). Kõik hinnangud, keskkondade välised kommentaarid, ideed, kontseptsioonid, tehnikad jne ei ole käsitletud konfidentsiaalsetena ning BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") võib nimetatud informatsiooni kasutada viisil, mis meile sobilik. Rohkema informatsiooni saamiseks antud teemal palun lugege punkti 1. ("Privaatsuse Tingimused").

4. Tagastamine:

4.1. BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") veebipoest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.

4.2. Tagastatav kaup peab olema kandmata, kahjustamata, siltidega ning oma originaalpakendis.

4.3. Toote tagastamiseks tuleb esitada tagastamissoov e-posti aadressile info@zafran.ee.

4.4. Toote tagastamisel palume arvestada, et kaup toimetatakse kohale Itella SmartPOST vahendusel kuni 7 tööpäeva jooksul. Kui oleme veendunud, et kõik vastab tagastamise kriteeriumitele (toode peab olema kandmata, kahjustamata, siltidega ja originaalpakendis), laekub raha tagasi Teie arvelduskontole 7 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") poolt.

4.5. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") arvelduskontole.

4.6. Juhul, kui peale toote tagastamist ilmneb, et toodet on kantud, puudub originaalpakend või toode on kahjustatud kliendi süül, ei ole BluCloud Interactive OÜ'l ("ZAFRAN") kohustust toote eest raha tagastada. 

4.7 Tagastamise kulud katab veebipoe omanik BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") juhul kui, toodet ei ole kantud, on oma originaalpakendis ning seda pole kliendi süül kahjustatud - vastasel juhul katab tagastamise kulud Klient.

5. Pretensioonide käsitlemise kord:

5.1. BluCloud Interactive OÜ​ ("ZAFRAN") poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg . Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Et hilisemaid arusaamatusi vältida, peaks klient säilitama kindlasti ostudokumendi ("Arve"), mis tõendab, et kaup on ostetud BluCloud Interactive OÜ​ ("ZAFRAN") veebipoest. Ilma müüki tõendava dokumendita on BluCloud Interactive OÜ'l​ ("ZAFRAN") õigus vaie rahuldamata jätta.

5.2. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.

5.3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

5.4. Ekspertiisi teostab BluCloud Interactive OÜ​ ("ZAFRAN") esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

5.5. Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi juhul, kui klient ei ole BluCloud Interactive OÜ​ ("ZAFRAN") poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

5.6. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui BluCloud Interactive OÜ​ ("ZAFRAN") tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud kliendi süül.

5.7. Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud võtab BluCloud Interactive OÜ​ ("ZAFRAN") endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.

6. Hinnainfo:

Kõik hinnad on toodud www.zafran.ee internetileheküljel eurodes ning kui ei ole sätestatud teisiti, sisaldavad tellimisriigi põhist käibemaksu, summas, mis oli seadusega sätestatud viimase www.zafran.ee veebilehe uuendamise hetkel.

Kuvatud hinnad on soovituslikud jaemüügihinnad, KM (käibemaks) sissearvatud ning BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") jätab endale õiguse muuta hindasid ilma etteteatamata.

7. Garantii ja nõuetele mittevastava toote tagastamine:

7.1. BluCloud Interactive OÜ​ ("ZAFRAN") vastutab Toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis olid Tootel selle üleandmise ajal ja ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Toodete üleandmisest Teile.

7.2. Toodete nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Teil õigus nõuda Toodete asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Toodete vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastavad Tooted BluCloud Interactive OÜ​ ("ZAFRAN") kulul.

7.3. Toote asendamine või tagastamine toimub käesolevate Tingimuste p-s 4 sätestatud korra järgi.

​7.4. BluCloud Interactive OÜ​ ("ZAFRAN") ei vastuta Toodetel lasuvate puuduste eest, mis on tekkinud:

* Kliendist tulenevatel põhjustel.
* Toote mittesihipärase kasutamise tõttu.
* Toodete kasutusjuhendis märgitud õpetuse mittejärgimise või hoolduse mittetäitmise tõttu.

7.5. Juhul kui BluCloud Interactive OÜ​ ("ZAFRAN") ekspertiisi käigus selgub, et Toodete puudused tulenevad käesolevate Tingimuste p-s 7.4 nimetatud põhjustel, ei tagastata Toote maksumust ega transpordikulusid. Klient saab Toote kätte aadressilt J. Vilmsi 32-1, 10126, Tallinn.

7.6. BluCloud Interactive OÜ​ ("ZAFRAN") tasub Teie arvelduskontole (raha tagastatakse samale arvelduskontole, millelt toimus tasumine) tagastatud Toote maksumuse ja transpordikulud (nii esialgse kui ka tagasisaatmise) 7 - 14 tööpäeva jooksul alates kauba tagasisaamise päevast;

7.7. Kaebus saata kirjalikult või e-postiga aadressile info@zafran.ee viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Kaebusesse märgi:

* Enda nimi ja kontaktandmed.
* Kaebuse esitamise kuupäev.
* Toote puudus.
* BluCloud Interactive OÜ'le​ ("ZAFRAN") esitatav nõue.
* Lisada ostu sooritamist tõendav tellimuse nr.

7.8. BluCloud Interactive OÜ'l​ ("ZAFRAN") on vastavalt Tarbijakaitseseadusele kohustus vastata Teile kirjalikult 15 päeva jooksul.​

8. Saidid:

BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") ei ole vastutav kolmandate osapoolte veebikeskkondades kuvatava informatsiooni, selle täpsuse, õigsuse ja/või seaduslikkuse eest, mille sait on lingitud BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") keskkondadega.

9. Teabe täpsus:

BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") teeb mõistlikke pingutusi kindlustamaks BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") keskkondades kuvatava informatsiooni õigsust ning täpsust, Sh saitidel, kuid BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") ei võta endale täielikku vastutust igasugu vigade, ebatäpsuse või tegevusetuse eest saitidel. Saitidel kuvatavat teavet võib muuta ilma etteteadmist andmata.

10. Vastutusest mitteloobumine:

BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") poolne suutmatus täita mõnd eelmainitud klauslit ja/või tingimust ei vabasta keskkondade kasutajat sätestatud tingimuste täitmise kohustusest.

11. Jurisdiktsioon:

Kõik tekkinud vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada kahe osapoole kokkuleppe korras, lahendatakse Harju Maakohtus, Eestis.

12. Muud sätted ja tingimused:

Kasutades BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") keskkondasid ning respektiivselt saite, kinnitate oma nõusolekut Tingimustega.

BluCloud Interactive OÜ ("ZAFRAN") jätab endale õiguse muuta Tingimusi igal ajal. Uuendatud Tingimused jõustuvad koheselt peale nende avaldamist keskkondades.

KESKKONDADE JA SAITIDE KASUTAMISEGA KINNITATE, ET OLETE ARU SAANUD TINGIMUSTEST NING NÕUSTUTE TINGIMUSTEGA.

VIIMATI UUENDATUD: Veebruar 2015

© ZAFRAN (BluCloud Interactive OÜ), 2015.

Kõik õigused kaitstud.